mtcw

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Έχει γραφείο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του.

Διοίκηση Επιμελητηρίου:
Το Επιμελητήριο Διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κατ’ ευθείαν από τα μέλη του ΕΤΕΚ, ανά τριετία. Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γενικό Ταμία και τέσσερα άλλα μέλη που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο.

Σκοποί και Αρμοδιότητες:
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης:


Οι ειδικότητες Μηχανικής Επιστήμης, στις οποίες εγγράφονται τα μέλη ΕΤΕΚ είναι οι ακόλουθες:

(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου

(β) πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου

(γ) μηχανολογική μηχανική

(δ) ηλεκτρολογική μηχανική

(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής

(στ) χημική μηχανική

(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφαρμοσμένης γεωλογίας

(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική

(θ) επιμέτρηση και εκτίμηση γης

(ι) πολεοδομία-χωροταξία

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Μέλη Επιμελητηρίου:
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν:

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.

(β) (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, ή
(ii)είναι πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία

(γ) Για εγγραφή στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου απαιτείται επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ένας χρόνος πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω.


Πειθαρχία:
Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και δέκα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου τα οποία εκλέγονται κατευθείαν από το σύνολο των μελών του ΕΤΕΚ.


Ιστοσελίδα:
www.etek.org.cy


Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Έχει γραφείο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του.

Διοίκηση Επιμελητηρίου:
Το Επιμελητήριο Διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κατ’ ευθείαν από τα μέλη του ΕΤΕΚ, ανά τριετία. Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γενικό Ταμία και τέσσερα άλλα μέλη που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο.

Σκοποί και Αρμοδιότητες:
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης:


Οι ειδικότητες Μηχανικής Επιστήμης, στις οποίες εγγράφονται τα μέλη ΕΤΕΚ είναι οι ακόλουθες:

(α) αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου

(β) πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου

(γ) μηχανολογική μηχανική

(δ) ηλεκτρολογική μηχανική

(ε) ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής

(στ) χημική μηχανική

(ζ) μηχανική μεταλλείων και εφαρμοσμένης γεωλογίας

(η) αγρονομική-τοπογραφική μηχανική

(θ) επιμέτρηση και εκτίμηση γης

(ι) πολεοδομία-χωροταξία

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Μέλη Επιμελητηρίου:
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν:

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.

(β) (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο, ή
(ii)είναι πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία

(γ) Για εγγραφή στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου απαιτείται επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ένας χρόνος πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω.


Πειθαρχία:
Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και δέκα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου τα οποία εκλέγονται κατευθείαν από το σύνολο των μελών του ΕΤΕΚ.


Ιστοσελίδα:
www.etek.org.cy